“10 წლის თურქი მსახიობი გოგონა რომელსაც უამრავი თაყვანისმცემელი ჰყავს საქართველოში..” – “დედამ სამსახური მიატოვა და თავი მას მიუძღვნა”

0

ეს 10 წლის გო­გო­ნა ნამ­დვი­ლი აღ­მო­ჩე­ნაა რე­ჟი­სო­რე­ბის­თვის. მას­ზე მთელ სე­რი­ა­ლებს აგე­ბენ და ამ სე­რი­ა­ლებს უამ­რა­ვი მა­ყუ­რე­ბე­ლი ჰყავს. გო­გო­ნას ნი­ჭი­ე­რე­ბა და უშუ­ა­ლო­ბა მა­ყუ­რებ­ლებ­ზე ძა­ლი­ან დიდ შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბას ახ­დენს და დღეს ბე­რენ გი­ო­ქილ­დი­ზი კი­ნოს ვარ­სკვლა­ვია.
ბე­რე­ნი 2009 წლის 29 სექ­ტემ­ბერს არის და­ბა­დე­ბუ­ლი სტამ­ბოლ­ში. დე­დამ ად­რე­ვე შე­ამ­ჩნია ბავ­შვს სამ­სა­ხი­ო­ბო ნიჭი, მი­ა­ტო­ვა სამ­სა­ხუ­რი და გო­გო­ნას მი­უ­ძღვნა თავი – ახ­ლაც გა­მუდ­მე­ბით მის გვერ­დით არის და ყვე­ლა­ფერ­ში ეხ­მა­რე­ბა, რაც კი სჭირ­დე­ბა. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ გო­გო­ნა ძა­ლი­ან და­კა­ვე­ბუ­ლია კი­ნო­ში, ას­წრებს სკო­ლა­ში სი­ა­რულს და თა­ნაც – კარ­გი მოს­წავ­ლეა.

მისი პირ­ვე­ლი როლი იყო სე­რი­ალ­ში “ჩემი ქმრის ოჯა­ხი” და გო­გო­ნამ მა­ლე­ვე მო­ი­პო­ვა პო­პუ­ლა­რო­ბა. შემ­დეგ იყო ნა­მუ­შე­ვა­რი სე­რი­ალ­ში “დედა”, რო­მე­ლიც გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად წარ­მა­ტე­ბუ­ლი აღ­მოჩ­ნდა. ამ სე­რი­ა­ლის მერე ის ნამ­დვილ ვარ­სკვლა­ვად იქცა.
წყარო:sport24.ge

Share.