“ხალხო იპოვნეს,უფალს მადლობა, ცოცხალია..” – ნახეთ სასიხარულო ინფორმაცია შოვიდან

0

შოვ­ში მაშ­ვე­ლებ­მა და­კარ­გუ­ლი 1 ადა­მი­ა­ნი ცო­ცხა­ლი იპო­ვეს.
შოვ­ში, სტი­ქი­ის ზო­ნა­ში ამ დრომ­დე გრძელ­დე­ბა სა­მაშ­ვე­ლო ოპე­რა­ცია. ად­გილ­ზე 150-მდე მაშ­ვე­ლი და პო­ლი­ცი­ის თა­ნამ­შრო­მე­ლია მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი. ცოტა ხნის წინ მე­წყრის ზო­ნი­დან მათ 140 მო­ქა­ლა­ქე უვ­ნებ­ლად გა­მო­იყ­ვა­ნეს, თუმ­ცა ჯერ კი­დევ არი­ან ისე­თე­ბი, ვის­თა­ნაც კავ­ში­რი ამ დრომ­დე არ აღ­დგე­ნი­ლა.

ბოლო ინ­ფორ­მა­ცი­ით, სტი­ქი­ის შე­დე­გად 6 ადა­მი­ა­ნი და­ი­ღუ­პა. მათი ცხედ­რე­ბი მაშ­ვე­ლებ­მა უკვე იპო­ვეს.
სა­გან­გე­ბო სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის მარ­თვის სამ­სა­ხუ­რის უფ­რო­სის, თე­მურ მღებ­რიშ­ვი­ლის გან­ცხა­დე­ბით, რა­ჭა­ში, სტი­ქი­ის ზო­ნა­ში მე­წყრის ჩა­მო­წო­ლის შე­დე­გად, მი­წის მასა ძა­ლი­ან დიდ ტე­რი­ტო­რი­ა­ზეა გაშ­ლი­ლი, რის გა­მოც მაქ­სი­მა­ლუ­რად ფრთხი­ლად მუ­შა­ო­ბენ.

Share.