“ცოფიანმა ძაღლმა მარტვილში 22 ადამიანი დაკბინა, უმძიმესი მდგომარეობაა, სამწუხაროდ რამდენიმე ადამიანი..”

0

ძაღლს, რო­მელ­მაც მარ­ტვილ­ში, სხვა­დას­ხვა ლო­კა­ცი­ა­ზე 22 ადა­მი­ა­ნი დაკბი­ნა, ცოფი და­უ­დას­ტურ­და. ძაღ­ლი მარ­ტვი­ლის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მე­რი­ამ დაკ­ვირ­ვე­ბის­თვის ოზურ­გე­თის თავ­შე­სა­ფარ­ში გა­და­იყ­ვა­ნა. არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ძაღ­ლი გუ­შინ მოკ­ვდა.მარ­ტვი­ლის სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ჯან­დაც­ვის ცენ­ტრის დი­რექ­ტო­რის, როზა ჯა­ნა­ში­ას ინ­ფორ­მა­ცი­ით, და­ზა­რა­ლე­ბულ მო­ქა­ლა­ქე­ებს პრე­ვენ­ცი­ის მიზ­ნით ცო­ფის

სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო ვაქ­ცი­ნით პირ­ვე­ლი აცრა უკვე გა­უ­კეთ­დათ. მი­სი­ვე თქმით, 22 ადა­მი­ა­ნი­დან ორი პირი უარს აცხა­დებს მკურ­ნა­ლო­ბა­ზე.

წყარო:ambavi.club

Share.