“ჩემი ტრაგედიის შემდეგ პირველი შეხვედრა მასთან, მხარზე მოჭერილი ხელი და ძლივს წარმოთქმული სიტყვები..” – ნახეთ რას იხსენებს ნიკოლოზ წულუკიძე

0

თე­ატრთმცოდ­ნე ნი­კო­ლოზ წუ­ლუ­კი­ძე ქარ­თვე­ლი მსა­ხი­ო­ბის, სა­ხალ­ხო არ­ტის­ტის თენ­გიზ არჩვა­ძის გარ­დაც­ვა­ლე­ბას სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ეხ­მა­უ­რე­ბა და მას­თან ბოლო ინ­ტერ­ვი­უს იხ­სე­ნებს.“თენ­გი­ზის ბოლო ინ­ტერ­ვიუ და ჩემი ტრა­გე­დი­ის შემ­დეგ პირ­ვე­ლი შეხ­ვედ­რა მას­თან, მხარ­ზე მო­ჭე­რი­ლი ხელი, დუ­მი­ლი… და ძლივს წარ­მოთ­ქმუ­ლი ერთი ფრა­ზა, უნდა გა­აგ­რძე­ლო, არ გა­ჩერ­დე”…

უფრო დიდი ზნე­ობ­რი­ვი მა­გა­ლი­თი კა­ცო­ბი­სა თით­ქმის არ მახ­სენ­დე­ბა, ზნე­ობ­რი­ვი კო­დექ­სის უმაღ­ლე­სი თა­მა­სა და ინ­დი­კა­ტო­რი. დიდი კაცი წა­ვი­და, სი­ტყვაკ ა ც ი ს მნიშ­ვნე­ლო­ბის გან­მსა­ზღვრე­ლი. რო­გორც მურ­მან ლე­ბა­ნი­ძემ თქვა მას­ზე “ცხოვ­რე­ბის ჭუ­ჭყში გა­უ­რე­ვე­ლი თენ­გიზ არჩვა­ძე”!!!” – წერს ნი­კო­ლოზ წუ­ლუ­კი­ძე.

Share.