“ყოველთვის გულს ტკენდენ აქ ალექსანდრეს მხოლოდ იმიტომ რომ..” – ნახეთ ალექსანდრე ზაზარაშვილის დედამ ყველასათვის მოლოდნელი რამ აღიარა

0

”ალექ­სან­დრე სა­ქარ­თვე­ლო­ში ბევრ სა­ტე­ლე­ვი­ზიო პრო­ექ­ტებ­ში მო­ნა­წი­ლე­ობ­და, სა­დაც არ აძ­ლევ­დნენ თა­ვის შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის გა­მო­ჩე­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბას და ყო­ველ­თვის გულს სტკენ­დნენ.მახ­სოვს, ერთხელ ალექ­სან­დრე ერთ-ერთ პრო­ექ­ტი­დან რომ და­ი­თხო­ვეს. იქ მყოფ­მა ერ­თმა ადა­მი­ან­მა უთხრა, შენ ისე­დაც ისე­თი ძლი­ე­რი ხარ ყველ­გან პირ­ვე­ლი იქ­ნე­ბი, წადი სხვა ქვე­ყა­ნა­ში, და­ა­ცა­დე სხვებ­საც, მა­თაც ხომ უნ­დათ გა­მარ­ჯვე­ბაო.

ძა­ლი­ან მტკი­ვა გული, იმი­ტომ რომ ალექ­სან­დრეს ჰყავს უბ­რა­ლო მშობ­ლე­ბი და ყო­ველ­თვის ვხე­დავ­დი, რო­გორ აფა­სებ­დნენ ბავ­შვებს მხო­ლოდ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბით და არა ნი­ჭით სა­ქარ­თვე­ლო­ში. სხვა ქვე­ყა­ნა­ში კი ასე­თი რამ არ ხდე­ბა.ახლა ჩემი შვი­ლი ამე­რი­კა­ში ჯორჯ ვა­შინგტო­ნის სკო­ლა­ში სწავ­ლობს. თან სა­ბუთს ელო­დე­ბა, რომ დრო­ე­ბით ჩემს სა­ნა­ხა­ვად დაბ­რუნ­დეს სა­ქარ­თვე­ლო­ში. მო­მა­ვალ­ში ამე­რი­კა­ში მოღ­ვა­წე­ო­ბას და ცხოვ­რე­ბას აპი­რებს.” – აცხადებს ალექსანდრე ზაზარაშვილის დედა
წყარო:statiebi.club

Share.