“ღმერთო რა ხდება,თბილისში სასტუმრო ამბასადორი მთლიანად იწვის..” – ნახეთ შემზარავი კადრები ადგილიდან

0

თბი­ლის­ში, შავ­თე­ლის ქუ­ჩა­ზე მდე­ბა­რე სას­ტუმ­რო “ამ­ბა­სა­დორ­ში“ ძლი­ე­რი ხან­ძა­რია.
შემ­თხვე­ვის ად­გილ­ზე სა­ხან­ძრო-სა­მაშ­ვე­ლო ჯგუ­ფე­ბი მუ­შა­ო­ბენ.
ხან­ძრის ად­გილ­ზე “ინ­ტერპრეს­ნი­უ­სის” ჯგუ­ფი მი­ე­მარ­თე­ბა და და­მა­ტე­ბით ინ­ფორ­მა­ცი­ას მი­ღე­ბის­თა­ნა­ვე შე­მოგ­თა­ვა­ზებთ.
ვიდეო:

ვიდეო:

Share.