“ღამის ლოცვა რომელიც ყველამ უნდა წაიკითხოს ძილის წინ..”

0

არსებობს ღამის ლოცვის მოკლე ვერსია, რომელიც უნდა წაიკითხოთ ყველა ქრისტიანმა ძილის წინ თუ ვერ ახერხებთ მთლიანი ლოცვის წაკითხვას.
უფალო, ღმერთო ჩვენო, რაიცა რა შეგცოდე დღეინდელსა ამას დღესა, სიტყვით, საქმით და გულის-ხმის-ყოფით, ვითარცა კაცთმოყვარემან, მომიტევენ მე; მშვიდობისა ძილი და ლოცვა ძილის წინუშფოთველობა მომანიჭე მე;

ანგელოსი შენი მფარველი მომივლინე, მფარველი და დამცველი ჩემი ყოვლისაგან ბოროტისა; რამეთუ შენ ხარ მფარველი სულთა და ხორცთა ჩვენთა და შენდა დიდებასა აღვავლენთ მამისა და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

Share.