“უღმერთოდ გაუსწორდნენ მერე კი გამარჯვების ნიშნად იცეკვეს,ყველამ უნდა თქვას რომ ქრისტეს სახელით ადამიანი მოკლეს..” – ნახეთ პეტრე კოლხის სულისშემძვრელი წერილი

0

პე­რა­ტორ ლექ­სო ლაშ­ქა­რა­ვას გარ­დაც­ვა­ლე­ბას, მამა პეტ­რე კოლ­ხი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ეხ­მი­ა­ნე­ბა:
“გა­მო­ვი­დეს ყვე­ლა და პა­სუ­ხი აგოს მოკ­ლუ­ლი ადა­მი­ა­ნის წი­ნა­შე… ყვე­ლამ თქვას, რომ ქრის­ტეს სა­ხე­ლით ადა­მი­ა­ნი მოკ­ლეს…
სად არის ის ხალ­ხი, ადა­მი­ა­ნებს რომ უღ­მერ­თოდ გა­უს­წორ­დნენ და მერე რუს­თა­ველ­ზე ,”გა­მარ­ჯვე­ბის” ნიშ­ნად ,”და­ი­სი” იცეკ­ვეს!..
ცეკ­ვა სიკ­ვდი­ლის სა­ხე­ლით!..”

Share.