“უბედურება იწყება..” – ნახეთ უმძიმესი ინფორმაცია მიხეილ სააკაშვილზე ამ წამს გავრცელდა.რას ამბობს გიული ალასანია

0

“წა­მე­ბის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო კო­მი­ტე­ტის წევ­რებს მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი ჯერ არ უნა­ხავთ. გუ­შინ­დელ შეხ­ვედ­რას­თან და­კავ­ში­რე­ბი­თაც არა­ფე­რი უთ­ქვამს.
რაც შე­ე­ხე­ბა ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბას, ექი­მე­ბი არ მი­ნა­ხავს, მაგ­რამ ჩემი დაკ­ვირ­ვე­ბით, კი­დევ უფრო
დაკ­ლე­ბუ­ლია. ბო­ლოს 62 კი­ლოგ­რამს იწო­ნი­და. სა­ჭი­რო რა­ო­დე­ნო­ბის კა­ლო­რი­ებს არ იღებს. ვერ იღებს, რად­გან მო­წამ­ლუ­ლია. უამ­რა­ვი საკ­ვე­ბი მი­ვი­ტა­ნე, მაგ­რამ არა­ფე­რი უჭა­მია. “ვი­ვა­მე­დის” ექი­მე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ მიშა მათ არ ემორ­ჩი­ლე­ბა,

რად­გან რა­ღაც გა­მარ­თლე­ბა სჭირ­დე­ბათ. აქე­დან იწყე­ბა უბე­დუ­რე­ბა. გა­ნათ­ლე­ბის პრობ­ლე­მა არ არის, ეს არის ბრძა­ნე­ბა, რო­მელ­საც ემორ­ჩი­ლე­ბი­ან.
სტრას­ბურ­გის სა­სა­მარ­თლო­ში შე­სა­ტა­ნი სარ­ჩე­ლი დიდი ხა­ნია მზად არის, მაგ­რამ კონ­კრე­ტუ­ლი მო­ლო­დი­ნი არ მაქვს. მე რომ მკი­თხოთ, მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბი იმა­ზე მე­ტია, ვიდ­რე სა­ჭი­როა”, – გა­ნა­ცხა­და გი­უ­ლი ალა­სა­ნი­ამ.
წყარო:ambavi.club

Share.