“სულ სხვა დიაგნოზი აქვს..” – ნახეთ რას ამბობს ცნობილი კარდიოლოგი კახის ფოტოები კლინიკიდან

0

კარ­დი­ო­ლოგ­ი, პრო­ფე­სორ­ი ზუ­რაბ ფა­ღა­ვა აღნიშნავს. რომ თბი­ლი­სის მერს კახა კა­ლა­ძეს ვერ­ტებ­რო-ბა­ზი­ლა­რუ­ლი სინ­დრო­მი არ და­უ­დას­ტურ­და, მას აქვს სულ სხვა დიაგნოზი.
“ვერ­ტებ­რო-ბა­ზი­ლა­რუ­ლი სინ­დრო­მის შე­სა­ხებ დი­აგ­ნო­ზი წი­ნას­წარ იყო გა­მო­ტა­ნი­ლი ერთ-ერთ კლი­ნი­კა­ში, რო­მე­ლიც შემ­დგო­მი კვლე­ვის შე­დე­გად არ და­დას­ტურ­და. ის ატა­რებ­და ე.წ. სა­მუ­შაო ხა­სი­ათს.
სა­ხე­ზე გვაქვს არ­ტე­რი­უ­ლი წნე­ვის არას­ტა­ბი­ლო­ბა. სწო­რედ ამ მი­ზე­ზის გამო ის მოხ­ვდა ჩვენს კარ­დი­ო­ლო­გი­ურ კლი­ნი­კა­ში.
მას აქვს ე.წ. ვეს­ტი­ბუ­ლო­პა­თია. ეს არის ცენ­ტრი,

რო­მე­ლიც არე­გუ­ლი­რებს ადა­მი­ა­ნის წო­ნას­წო­რო­ბას. აღ­ნიშ­ნუ­ლი დარ­ღვე­ვე­ბი გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლია მისი სპორ­ტუ­ლი წარ­სუ­ლით და და­ძა­ბუ­ლი შრო­მი­თი გან­რი­გით”, – გა­ნა­ცხა­და ზუ­რაბ ფა­ღა­ვამ.ქალაქის მერი თავს ამ­ჟა­მად უკე­თე­სად გრძნობს, მას უტარ­დე­ბა და­მა­ტე­ბი­თი კვლე­ვე­ბი, აგ­რძე­ლებს მკურ­ნა­ლო­ბას და მალე და­უბ­რუნ­დე­ბა ჩვე­ულ რე­ჟიმს.
ანუკი არეშიძემ რამდენიმე საათის წინ კლინიკაში მყოფი მეუღლის ფოტოები გამოაქვეყნა…. წყარო:geoambebi.com

Share.