“საჯაროდ ამას არავინ არ ამბობს მაგრამ ვანო..” – ნახეთ რა გაამხილა გიორგი გაბუნიამ ვანო ჯავახიშვილზე

0

ცოტა ხნის წინ ცნო­ბი­ლი გახ­და, რომ “ვა­ნოს შოუს” გუნ­დმა “მთა­ვა­რი არხი” და­ტო­ვა და ახალ სა­ტე­ლე­ვი­ზიო სე­ზონს “ტვ პირ­ვე­ლის” ეთერ­ში და­ი­წყებს. ამას “მთა­ვა­რი არ­ხის” მე­ნე­ჯმენ­ტის­გან უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბა მოჰ­ყვა.ტე­ლე­კომ­პა­ნი­ის გან­ცხა­დე­ბით, “ვა­ნოს შოუს” გუნ­დი იყო ერ­თა­დერ­თი, არხზე შექ­მნილ ფი­ნან­სურ კრი­ზისს რომ ვერ გა­უძ­ლო და ამის გამო და­ტო­ვა ტე­ლე­კომ­პა­ნია. ამას თა­ვად ვანო ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის მხრი­დან მწვა­ვე შე­ფა­სე­ბე­ბი მოჰ­ყვა. მან “მთა­ვა­რი არ­ხის” გან­ცხა­დე­ბას “სრუ­ლი უხამ­სო­ბა და ბო­რო­ტე­ბა” უწო­და.

არ­ხის ამ­ჟა­მინ­დე­ლი დი­რექ­ტო­რი გი­ორ­გი გა­ბუ­ნია ამ­ბობს, რომ ნე­ბის­მი­ე­რი თა­ნამ­შრომ­ლის წას­ვლა მის­თვის ძა­ლი­ან მძი­მეა. რო­გორც მან გან­მარ­ტა, მას შემ­დეგ რაც ნიკა გვა­რა­მია და­ი­ჭი­რეს, მო­უ­წია პა­ვი­ლი­ო­ნის და­ხურ­ვა, რა­მაც გა­და­ცე­მე­ბის შემ­ცი­რე­ბა გა­მო­იწ­ვია.

“ძა­ლი­ან რთუ­ლია ჩემ­თვის, როცა საქ­მე მი­დის შემ­ცი­რე­ბე­ბამ­დე. თუმ­ცა როცა ნიკა და­ი­ჭი­რეს იძუ­ლე­ბუ­ლი გავ­ხდი, რომ ეს უნდა გა­მე­კე­თე­ბი­ნა. სა­ში­ნე­ლე­ბაა ამის კე­თე­ბა. მო­მი­წია მძი­მე გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი. მქონ­და მო­მენ­ტი, როცა ვამ­ბობ­დი, რომ აღარ შე­მიძ­ლია ამ ადა­მი­ა­ნე­ბის ცრემ­ლე­ბის ყუ­რე­ბა.

ამ ყევ­ლა­ფერს მოჰ­ყვა გა­და­ცე­მე­ბის შემ­ცი­რე­ბა. იცით, რომ მთე­ლი პა­ვი­ლი­ო­ნი დავ­ხუ­რეთ. იგი­ვე ვა­ნოს შოუ და­ი­ხუ­რა, ვანო გა­და­ვი­და სხვა არხზე, ესეც უმ­ძი­მე­სია და ძა­ლი­ან დიდი და­ნა­კარ­გია. ყვე­ლა ჩემ­ზეა გაბ­რა­ზე­ბუ­ლი. სა­ჯა­როდ არ ამ­ბო­ბენ, მაგ­რამ ვანო ჩემ­ზეა გაბ­რა­ზე­ბუ­ლი. ნი­კა­ზე არ იქ­ნე­ბა სა­მა­გი­ე­როდ გაბ­რა­ზე­ბუ­ლი” – ამ­ბობს გა­ბუ­ნია გა­და­ცე­მა “შენი შუ­ა­დღის” ეთერ­ში.
dainteresdi.club

Share.