“სახლის შეძენაში სახელმწიფო 29000 ან მეტს მისცემს..” – ნახეთ ვინ ისარგებლებს ამ უმაგრესი პროგრამით

0

სოფლად სახლის“ პროექტის ფარგლებში, დევნილი ოჯახი თავად არჩევს კერძო სახლს მიწის ნაკვეთით საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში, კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში კი, სამინისტრო დევნილი ოჯახისთვის აღნიშნულ სახლს შეისყიდის. პროექტის ფარგლებში, კომისია განიხილავს იმ დევნილი ოჯახების განსახლების საკითხს, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ მინიმუმ 3,5 ქულა. თანხის რაოდენობა ოჯახის სულადობიდან გამომდინარე განისაზღვრება.ოჯახი რომელიც შედგება 1 ან 2 წევრისგან – 17000 ლარი;
ოჯახი რომელიც შედგება 3 წევრისგან – 21000 ლარი;
ოჯახი რომელიც შედგება 4 წევრისგან – 23000 ლარი;
ოჯახი რომელიც შედგება 5 წევრისგან – 26000 ლარი, ხოლო ოჯახის ყოველ შემდეგ წევრზე 26000 ლარს 3000 ლარი დაემატება
სოფლად სახლის“ პროექტის ფარგლებში, დევნილი ოჯახი თავად არჩევს კერძო სახლს მიწის ნაკვეთით საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში, კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში კი, სამინისტრო დევნილი ოჯახისთვის აღნიშნულ სახლს შეისყიდის. პროექტის ფარგლებში, კომისია განიხილავს იმ დევნილი ოჯახების განსახლების საკითხს,

რომლებსაც მინიჭებული აქვთ მინიმუმ 3,5 ქულა. თანხის რაოდენობა ოჯახის სულადობიდან გამომდინარე განისაზღვრება.

ოჯახი რომელიც შედგება 1 ან 2 წევრისგან – 17000 ლარი;
ოჯახი რომელიც შედგება 3 წევრისგან – 21000 ლარი;
ოჯახი რომელიც შედგება 4 წევრისგან – 23000 ლარი;
ოჯახი რომელიც შედგება 5 წევრისგან – 26000 ლარი, ხოლო ოჯახის ყოველ შემდეგ წევრზე 26000 ლარს 3000 ლარი დაემატება

Share.