“საცოდავი გოგონა თურმე რის გამო მოუკლავს..” – ნახეთ გაირკვა სინამდვილეში რატომ დაჩეხა ძმამ საკუთარი და

0

გარ­დაც­ვლი­ლი ქალი 30 წლამ­დე შახ­ლა ის­მა­ი­ლო­ვა იყო. რო­გორც Ambebi.ge-ს ად­გი­ლობ­რი­ვი უყ­ვე­ბა, ახალ­გაზ­რდა ქალს ქმა­რი და ორი შვი­ლი დარ­ჩა.
“სა­ქარ­თვე­ლოს პრო­კუ­რა­ტუ­რამ ოჯა­ხის წევ­რის მი­მართ, და­მამ­ძი­მე­ბელ გა­რე­მო­ე­ბებ­ში, გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სი­სას­ტი­კით ჩა­დე­ნი­ლი გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბის ფაქ­ტზე ერთ პირს ბრალ­დე­ბა წა­რუდ­გი­ნა.
ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს მიერ ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი

გა­მო­ძი­ე­ბით დად­გინ­და, რომ ბრალ­დე­ბუ­ლი დას პი­რად ცხოვ­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ სა­კი­თხებ­ზე და­მო­უ­კი­დებ­ლად გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბას უზღუ­დავ­და, ასე­ვე დის მე­უღ­ლეს­თან და­შო­რე­ბის ფაქტს ოჯა­ხის ღირ­სე­ბის შე­ლახ­ვად მი­იჩ­ნევ­და.

Share.