“სასწრაფოდ ბავშვი იძებნდება რომელიც კახეთის გზატკეცილზე ძაღლმა გაგაწრა,ძაღლს ცოფი დაუდასტურდა..”

0

სურ­სა­თის ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტო სა­გან­გე­ბო გან­ცხა­დე­ბას ავ­რცე­ლებს, სა­დაც ნათ­ქვა­მია, რომ იძებ­ნე­ბა მო­ზარ­დი, რო­მე­ლიც ცო­ფი­ან­მა ძაღ­ლმა და­კაწ­რა.
მათი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, შემ­თხვე­ვა თბი­ლის­ში მოხ­და, კა­ხე­თის გზატ­კე­ცილ­ზე მოხ­და.
რო­გორც გან­ცხა­დე­ბა­შია ნათ­ქვა­მი, არ არის ცნო­ბი­ლი, ჩა­უ­ტარ­და თუ არა მო­ზარდს სა­ჭი­რო ან­ტი­რა­ბი­უ­ლი ვაქ­ცი­ნა­ცია.
“იძებ­ნე­ბა მო­ზარ­დი, რო­მე­ლიც კა­ხე­თის გზატ­კე­ცილ­ზე, კოს­მო­ნავ­ტის ძეგლის მიმ­დე­ბა­რედ არ­სე­ბუ­ლი “გალ­ფის” ბენ­ზინ­გა­სა­მართ სად­გურ­თან ძაღ­ლმა გა­კაწ­რა. ქ თბი­ლის­ში, კა­ხე­თის გზატ­კე­ცილ­ზე, კოს­მო­ნავ­ტის ძეგლის მიმ­დე­ბა­რედ არ­სე­ბუ­ლი “გალ­ფის” ბენ­ზინ­გა­სა­მარ­თი სად­გუ­რის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე, მკვდარ მი­უ­სა­ფარ ძაღლს, ლა­ბო­რა­ტო­რი­უ­ლი კვლე­ვის შე­დე­გად, ცოფი და­უ­დას­ტურ­და.

სურ­სა­თის ეროვ­ნულ სა­ა­გენ­ტო­ში შე­ტყო­ბი­ნე­ბა ძაღ­ლის და­ღუპ­ვის შემ­დეგ, 18 დე­კემ­ბერს შე­მო­ვი­და. ცხო­ვე­ლის პა­თო­ლო­გი­უ­რი მა­სა­ლა მყი­სი­ე­რად გა­და­იგ­ზავ­ნა ლა­ბო­რა­ტო­რი­ა­ში და რამ­დე­ნი­მე სა­ა­თის წინ ცნო­ბი­ლი გახ­და კვლე­ვის შე­დე­გე­ბი.

შე­ტყო­ბი­ნე­ბის მი­ხედ­ვით, შე­ტყო­ბი­ნე­ბის ავ­ტორს არ აქვს მო­ზარ­დის და მშობ­ლე­ბის მა­ი­დენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბე­ლი ან სა­კონ­ტაქ­ტო ინ­ფორ­მა­ცია. არც ის არის ცნო­ბი­ლი, ჩა­უ­ტარ­და თუ არა მო­ზარდს სა­ჭი­რო ან­ტი­რა­ბი­უ­ლი ვაქ­ცი­ნა­ცია. სურ­სა­თის ეროვ­ნულ­მა სა­ა­გენ­ტომ შემ­თხვე­ვის შე­სა­ხებ აც­ნო­ბა ყვე­ლა შე­სა­ბა­მის უწყე­ბას. ამავდრო­უ­ლად, სა­ა­გენ­ტო მო­ზარ­დის მშობ­ლებს ბავ­შვის და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ ვაქ­ცი­ნა­ცი­ი­სა და გა­მოხ­მა­უ­რე­ბის­კენ მო­უ­წო­დებს” – ნათ­ქვა­მია ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.
წყარო:ambavi.club

Share.