“სადაც არ უნდა იყოთ, ყველამ წაიკითხეთ ეს ლოცვა და დაანთეთ სანთელი..” – ნახეთ 14 სექტემბერს საეკლესიო ახალი წელია

0

სამადლობელი ლოცვა, 14 სექტემბერს ყველამ წაიკითხეთ ეს ლოცვა და დაანთეთ სანთელი 🙏♥️
14 სექტემბერს საეკლესიო ახალი წელიწადია. ეს დღე, უფლის მიერ დადგენილ წმინდა დღესასწაულია.
ტრადიცულად ყველა ტაძარში ამ დღეს იხდება სამადლობელი და სასწავლო პარაკლისი. ეკლესია მადლობას სწირავს უფალს, გასულ წელს მიღებული მოსავლისათვის და სამომავლოდაც ევედრება, ქვეყანამ გამოსცეს ნაყოფი თვისი.

ლოცვა ამ დღეს წასაკითხი 🙏
ყოვლისა დაბადებულისა შემოქმედო, ჟამთა და წელთა თვისითა ხელმწიფებითა დამსხმელო, აკურთხე გვირგვინი ამის წელიწდისა სიტკბოებითა შენითა უფალო, დაიცევ მეფე და სამწყსო შენი, რომელი გევედრებიან ღმრთის-მშობელისა მიერ, დიდისაებრ წყალობისა შენისა.

Share.