ოჯახის დალოცვის დღეა, დღეს მოულოდნელი სიხარულის დღეა – ლოცვა, რომელიც ყველამ უნდა წაიკითხოს დღეს

0

ლოცვა სიხარულისა –
ვუგალობთ მრავლისშემძლებელსა წინამდგომელობასა თქუენსა წინაშე ღმრთისა, მართალნო იოაკიმ და ანა, ვადიდებთ თქუნსა განმადიდებელსა ქრისტე უფალსა, ვუგალობთ თქუენგან შობილსაცა ყოვლადუბიწოსა დედასა მისსა, ხოლო თქუენ კი გულსმოდგინებისაგან ჩუენისა ღირსად ჯეროვანსა შესხმასა მოგიძღვანებთ
გიხაროდენ, წმიდანო და მართალნო მშობელნო ღმრთისანო იოაკიმ და ანა.

Share.