“ნაადრევი მშობიარობა დაეწყო პრეპარატის მიღების შემდეგ და..” – ნახეთ ბათუმში ახალაშობილის გარდაცვალებაში ოჯახი ექიმებს ადანაშაულებს

0

ბათუმში
ახა­ლა­შო­ბი­ლის გარ­დაც­ვა­ლე­ბა­ში ოჯა­ხი ექი­მებს ადა­ნა­შა­უ­ლებს. სა­უ­ბა­რია კლი­ნი­კა ბი­ემ­სის ექი­მებ­ზე: ვაჟა ცი­რე­კი­ძე­სა და მაია ძნე­ლა­ძე­ზე. გარ­დაც­ვლი­ლი ახალ­შო­ბი­ლის ოჯა­ხის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ახ­ლაგ­ზარ­და ქა­ლის ფეხ­მძი­მო­ბის პე­რი­ო­დი გარ­თუ­ლე­ბე­ბის გა­რე­შე მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და, თუმ­ცა ექი­მე­ბის მიერ არას­წო­რი პრე­პა­რა­ტის მი­ღე­ბის შემ­დეგ პა­ცი­ენტს ნა­ად­რე­ბი მშო­ბი­ა­რო­ბა და­ე­წყო.

ოჯა­ხის თქმით, ახალ­შო­ბი­ლი და­ბა­დე­ბი­დან მე­ო­რე დღეს და­ი­ღუ­პა. ბა­რა­მი­ძე­ე­ბის ოჯა­ხი შე­სა­ბა­მის უწყე­ბებს მი­მარ­თავს, საქ­მის გა­მო­ძი­ე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით და აღ­ნიშ­ნუ­ლი ექი­მე­ბის დას­ჯას მო­ი­თხო­ვენ. ბა­რა­მი­ძე­ე­ბის ოჯა­ხის ბრალ­დე­ბას გა­მო­ეხ­მა­უ­რა თა­ვად კლი­ნი­კის ად­მი­ნის­ტრა­ცია
“მო­გე­სალ­მე­ბით, ბუ­ნებ­რი­ვია, აღ­ნიშ­ნუ­ლი შემ­თხვე­ვის შე­სა­ხებ, ბრი­ფინ­გამ­დეც ცნო­ბი­ლი იყო ბა­თუ­მის სა­მე­დი­ცი­ნო ცენ­ტრის­თვის. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა რომ, ახალ­შო­ბი­ლი გარ­და­იც­ვა­ლა სხვა სა­მე­დი­ცი­ნო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში, მოქ­მე­დი რე­გუ­ლა­ცი­ით, ახალ­შო­ბი­ლის გარ­დაც­ვა­ლე­ბა სა­ვალ­დე­ბუ­ლოდ ით­ვა­ლის­წი­ნებს შემ­თხვე­ვის შეს­წავ­ლას ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს შე­სა­ბა­მი­სი უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლი კო­მი­სი­ის მიერ.

ბა­თუ­მის სა­მე­დი­ცი­ნო ცენ­ტრი, აქ­ტი­უ­რად ითა­ნამ­შრომ­ლებს კო­მი­სი­ას­თან შეს­წავ­ლის პრო­ცეს­ში და იმოქ­მე­დებს კო­მი­სი­ის დას­კვნი­სა და მოქ­მე­დი კა­ნონ­მდებ­ლო­ბის მი­ხედ­ვით. აღ­ნიშ­ნულ სა­კი­თხთან და­კავ­ში­რე­ბით, ამ ეტაპ­ზე, და­მა­ტე­ბი­თი კო­მენ­ტა­რი არ გა­კეთ­დე­ბა. პა­ტი­ვის­ცე­მით, ბა­თუ­მის სა­მე­დი­ცი­ნო ცენ­ტრის ად­მი­ნის­ტრა­ცია”,- აცხა­დე­ბენ კლი­ნი­კა­ში

Share.