“მომილოცეთ 42 წლის გავხდი და პირველი შვილი მეყოლება..” – ნახეთ სოფო შევარნაძე ფეხმძიმედაა

0

რუ­სუ­ლი მე­დია ახა­ლი ამ­ბის შე­სა­ხებ იუ­წყე­ბა – 42 წლის ტე­ლე­წამ­ყვა­ნი სო­ფი­კო შე­ვარ­დნა­ძე პირ­ველ შვილს ელო­დე­ბა.
ყო­ფი­ლი პრე­ზი­დენ­ტის შვი­ლიშ­ვი­ლი პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ზე თით­ქმის არას­დროს სა­უბ­რობს, ამ სი­ახ­ლის შე­სა­ხე­ბაც მან პლატ­ფორ­მა CLUBHOUSE-ზე ვიწ­რო აუ­დი­ტო­რი­ას­თან სა­უბ­რი­სას აღ­ნიშ­ნა და ინ­ფორ­მა­ცი­ამ სწრა­ფად გა­ჟო­ნა მე­დი­ა­ში. შე­ვარ­დნა­ძის ორ­სუ­ლო­ბის შე­სა­ხებ სხვა დე­ტა­ლე­ბი ცნო­ბი­ლი არ არის.
ცნო­ბი­ლი ტე­ლე­წამ­ყვა­ნის სა­ხელს სხვა­დას­ხვა დროს უკავ­ში­რებ­დნენ ცნო­ბილ მა­მა­კა­ცებს პო­ლი­ტი­კის, ბიზ­ნე­სის თუ ხე­ლოვ­ნე­ბის სფე­რო­დან, მათ

შო­რის უკავ­ში­რებ­დნენ რო­მანს მსა­ხი­ობ ალექ­სეი ჩა­დოვ­თან, თუმ­ცა ოფი­ცი­ა­ლურ ქორ­წი­ნე­ბა­ში არა­სო­დეს ყო­ფი­ლა.

ერთ-ერთ ინ­ტერ­ვი­უ­ში სო­ფი­კო შე­ვარ­დნა­ძე გა­მო­ტყდა, რომ უჭირს შე­სა­ფა­რი­სი მა­მა­კა­ცის პოვ­ნა, რად­გან ისე­თი სა­მა­გა­ლი­თო მა­მა­კა­ცე­ბის გვერ­დით გა­ი­ზარ­და, რო­გო­რიც მისი ბა­ბუა და მამა იყ­ვნენ.წყარო:geoambebi.com

Share.