“მკვლელობა პოლიციამ დაადასტურა,ლიზა გარდაიცვალა და..” – ნახეთ ახლახანს შოკისმომგვრელი დეტალები გახდა ცნობილი

0

ბელ­გი­ა­ში სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ელ­ჩომ სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქის, ლიზა ქის­ტა­უ­რის გარ­დაც­ვა­ლე­ბის შე­სა­ხებ ოფი­ცი­ა­ლუ­რი შე­ტყო­ბი­ნე­ბა მი­ი­ღო.
რო­გორც სა­ქარ­თვე­ლოს სა­გა­რეო საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრო­ში აცხა­დე­ბენ, სა­კონ­სუ­ლო მუდ­მივ კონ­ტაქ­ტზეა რო­გორც გარ­დაც­ვლი­ლის ოჯა­ხის წევ­რებ­თან, ასე­ვე ად­გი­ლობ­რივ სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვებ­თან.
“ბელ­გი­ა­ში სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ელ­ჩო­ში შე­ვი­და ოფი­ცი­ა­ლუ­რი შე­ტყო­ბი­ნე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქის გარ­დაც­ვა­ლე­ბის შე­სა­ხებ. სა­კონ­სუ­ლო მუდ­მივ კონ­ტაქ­ტზეა რო­გორც გარ­დაც­ვლი­ლის ოჯა­ხის წევ­რებ­თან, ასე­ვე ად­გი­ლობ­რივ სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვებ­თან. გან­ხორ­ცი­ელ­დე­ბა ყვე­ლა სა­ჭი­რო პრო­ცე­დუ­რა”,- აცხა­დე­ბენ სა­გა­რეო უწყე­ბა­ში.
შე­გახ­სე­ნებთ, ბელ­გი­ა­ში მცხოვ­რე­ბი ქარ­თვე­ლი ტრანსგენ­დე­რი ქა­ლის, ლიზა ქის­ტა­უ­რის მკვლე­ლო­ბის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია გუ­შინ გავ­რცელ­და.
ვიდეო:

ვიდეო:

Share.