“მკვდარი იპოვეს საკუთარ სახლში,იარაღით არის მოკლული..” – ნახეთ სინამდვილეში რა დაემართა ცნობილ პოლიტიკოსს

0

სა­ქარ­თვერ­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის დე­პუ­ტა­ტი “ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბი­დან” ირაკ­ლი ხა­ხუ­ბია სა­კუ­თარ სახ­ლში გარ­დაც­ვლი­ლი ნა­ხეს. სა­ვა­რა­უ­დოდ, მას ცე­ცხლა­სას­რო­ლი ია­რა­ღით მი­ყე­ნე­ბუ­ლი ჭრი­ლო­ბა აღე­ნიშ­ნე­ბა.
არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, დე­პუ­ტატ­მა სი­ცო­ცხლე თვით­მკვლე­ლო­ბით და­ას­რუ­ლა. გარ­დაც­ვლი­ლი თბი­ლის­ში, სა­კუ­თარ სახ­ლში ოჯა­ხის წევ­რებ­მა ნა­ხეს.
ის პო­ლი­ტი­კა­ში ბიზ­ნე­სი­დან მო­ვი­და..

ხა­ხუ­ბია მე­ო­რე ვა­დით იყო არ­ჩე­უ­ლი პა­რა­ლა­მენ­ტის წვე­რად. მე-9 მოწ­ვე­ვის პარ­ლა­მენ­ტში 2016-2020 წლებ­ში იყო ფოთი მა­ჟო­რი­ტა­რი სა­არ­ჩევ­ნო ბლო­კი­დან: “ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბა – დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი სა­ქარ­თვე­ლო“. ამა­ვე პარ­ტი­ი­დან 2020 წლის სა­პარ­ლა­მენ­ტო არ­ჩევ­ნებ­ში ფო­თის, ხო­ბი­სა და სე­ნა­კის მა­ჟო­რი­ტა­რად აიქრჩი­ეს.
ირაკ­ლი ხა­ხუ­ბია 51 წლის იყო. ახ­ლობ­ლე­ბის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, დე­პუ­ტატს შვი­ლის გარ­დაც­ვა­ლე­ბის შემ­დეგ ჯან­მრთე­ლო­ბის პრობ­ლე­მე­ბი ჰქონ­და.

Share.