“მე და ჩემმა მეუღლემ დაშორება იმიტომ გადავწყვიტეთ რომ..” – ნახეთ გია ბაღაშვილის პირველი კომენტარი დაშორების შემდეგ

0

გია ბაღაშვილმა ცოტახნის წინ პოსტი გამოაქვეყნა და მხარდაჭერისისთვის ყველას მადლობა გადაუხადა
“პირ­ველ რიგ­ში, მინ­და დიდი მად­ლო­ბა გა­და­გი­ხა­დოთ ჩემი ოჯა­ხის ყვე­ლა გულ­შე­მატ­კი­ვარს, წლე­ბის მან­ძილ­ზე, ჩემი ოჯა­ხის მი­მართ გა­მო­ხა­ტუ­ლი გა­მორ­ჩე­უ­ლი სით­ბო­სა და სიყ­ვა­რუ­ლის­თვის, რა­საც ყო­ველ­თვის ვგრძნობ და უზო­მოდ მად­ლი­ე­რი ვარ ამის­თვის.რაც შე­ე­ხე­ბა ჩემი და თა­კოს გა­შო­რე­ბას, დიახ, ეს მარ­თლაც ასეა. ჩვენ მე­სა­მე წე­ლია რაც ცოლ-ქმა­რი აღარ ვართ.მი­ზე­ზი გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ხედ­ვე­ბი იყო მო­მა­ვალ­თან და­კავ­ში­რე­ბით და ამი­ტო­მაც გა­დავ­წყვი­ტეთ, რომ უმ­ჯო­ბე­სი იქ­ნე­ბო­და გავ­შო­რე­ბუ­ლი­ყა­ვით.

რა თქმა უნდა ეს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა რთუ­ლი მი­სა­ღე­ბი იყო, პირ­ველ რიგ­ში ჩვე­ნი 4 უსაყ­ვარ­ლე­სი შვი­ლის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, მაგ­რამ სა­ბო­ლო­ოდ ვარ­ჩი­ეთ ამ ფორ­მით შეგ­ვე­ნარ­ჩუ­ნე­ბი­ნა კარ­გი ურ­თი­ერ­თო­ბა და სა­ბედ­ნი­ე­როდ ეს შევ­ძე­ლით.გა­შო­რე­ბის ფაქ­ტის გა­სა­ჯა­რო­ე­ბა­ზეც სწო­რედ იმი­ტომ შე­ვი­კა­ვეთ თავი, რომ ეს ნაკ­ლე­ბად მტკივ­ნე­უ­ლი ყო­ფი­ლი­ყო ჩვე­ნი პა­ტა­რე­ბის­თვის. მი­უ­ხე­და­ვად და­შო­რე­ბი­სა, მაქ­სი­მუმს გა­ვა­კე­თებთ ჩვე­ნი შვი­ლე­ბის აღ­ზრდი­სა და მათ­ზე ზრუნ­ვი­სათ­ვის.ამ სა­კი­თხზე მეტ სა­უ­ბარს აღარ ვა­პი­რებ, ვი­ნა­ი­დან ამ თე­მის ზედ­მე­ტად მუ­სი­რე­ბა დის­კომ­ფორ­ტს შე­უქ­მნის ბავ­შვებს” – წერს ბა­ღაშ­ვი­ლი.
წყარო:statiebi.club

Share.