“მეზობლები და თანამშრომლები იყვნენ, პაპუნამ დააწყებინა მუშაობა და აი 14 ტყვია დაახალა..” – ნახეთ ვინ არის პოლიციელი, რომელიც სასტიკად მოკლეს

0

ხო­ბის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფელ ჭა­ლა­დი­ში მოხ­დარ მკლვლე­ლო­ბა­ზე AMBEBI.GE-სთვის ახა­ლი დე­ტა­ლი ხდე­ბა ცნო­ბი­ლი.
რო­გორც ირ­კვე­ბა მოკ­ლუ­ლი პა­პუ­ნა ლო­ლუა და ბრალ­დე­ბუ­ლი ერთი სოფ­ლის მკვიდ­რი არი­ან და ერ­თმა­ნე­თის მე­ზობ­ლე­ბი იყ­ვნენ.
ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, შე­თხვე­ვას წინ ურ­თი­ერ­თშე­ლა­პა­რა­კე­ბა უძღო­და.

“ორი­ვე ერთ სო­ფელ­ში ცხოვ­რობ­და, ერ­თმა­ნე­თის მე­ზობ­ლე­ბი იყ­ვნენ. ერ­თად მუ­შა­ობ­დნენ. პა­პუ­ნამ და­ა­წყე­ბი­ნა მას­თან მუ­შა­ო­ბა და აი, რა შე­დე­გით დას­რულ­და. შუა დღეს უჩხუ­ბი­ათ. სა­ღა­მოს კი მკვლე­ლი მი­ვი­და გან­ყო­ფი­ლე­ბა­ში და 14 ტყვია და­ა­ხა­ლა. ბრალ­დე­ბუ­ლი ნას­ვამ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში ყო­ფი­ლა. რო­გორც ვი­ცით, უკვე ჩა­ბარ­და პო­ლი­ცი­ას… ძა­ლი­ან გვიკ­ვირს რა მოხ­და, თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი ერ­თმა­ნეთ­თან კარ­გად იყ­ვნენ, კარ­გი ურ­თი­ერ­თო­ბა ჰქონ­დათ” – აცხა­დებს ერთ-ერთი ად­გი­ლობ­რი­ვი.
ამ წუ­თებ­ში პო­ლი­ცი­ის შე­ნო­ბა­ში ექ­სპერტ-კრი­მი­ნა­ლის­ტე­ბი მუ­შა­ო­ბენ. ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრომ მომ­ხდარ­თან და­კავ­ში­რე­ბით ძი­ე­ბა სსკ-ის 108-ე მუხ­ლით და­ი­წყო, რაც გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბას გუ­ლის­ხმობს.

Share.