“მაცხოვრის შვიდი ნუგეში და შვიდი იმედი კაცობრიობას, რომელიც საოცარ მადლით გვავსებს..”

0

მაცხოვრის 7 ნუგეში და შვიდი იმედი კაცობრიობას, რომელიც საოცარ მადლით გვავსებს – აუცილებლად ნახეთ და აუცილებლად გააზიარეთ
1) მოდით ჩემთან, ყოველნო მაშვრალნო და ტვირთმძიმენო, და მე მოგასვენებთ თქვენ.”
2) “მტკიცედ ვესავდი უფალს, ყური მომაპყრო და მოისმინა ჩემი ვედრება, და ამომიყვანა საზარელი ორმოდან,
3 ) “განმკურნე მე, უფალო და განვიკურნები,
4 ) “შენ ჩემი წუხილი ცეკვად მიქციე, ძაძა გამხადე და სიხარულით შემმოსე.”

5) “რას დაღვრემილხარ, სულო ჩემო, და რად დამკვნესი? მიენდე ღმერთს, რადგან კვლავ ვადიდებ მას მისი შველისთვის.”

6) “გლოვის ველზე გამვლელნი წყაროს აღმოაჩენენ და კურთხევით დაფარავს მათ წვიმები შემოდგომისა.”

7 ) “ნუ გეშინია, რადგან მე შენთან ვარ; ნუ ფრთხი, რადგან შენი ღმერთი ვარ მე. გაგამაგრებ და შეგეწევი და მხარს დაგიჭერ ჩემი სიმართლის მარჯვენით.”

Share.