“მადლობას გიხდით ყველას,გადადება აღარ შეიძლება..” – ნახეთ რას წერს სანდრა რულოვსი მიშაზე

0

სა­ქარ­თვე­ლოს მე­სა­მე პრე­ზი­დენ­ტის, მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის ყო­ფი­ლი მე­უღ­ლე, სან­დრა რუ­ლოვ­სი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში პოსტს აქ­ვეყ­ნებს და სა­ხალ­ხო დამ­ცვე­ლის მიერ შექ­მნი­ლი კონ­სი­ლი­უ­მის წევ­რებს მად­ლო­ბას უხ­დის.“დიდი მად­ლო­ბა ყვე­ლას! მი­შას გა­დაყ­ვა­ნის გა­და­დე­ბა აღარ შე­იძ­ლე­ბა არც ერთი დღით!” – წერს სან­დრა რუ­ლოვ­სი.
ცნო­ბის­თვის, სა­ხალ­ხო დამ­ცვე­ლის მიერ შექ­მნილ­მა სპე­ცი­ა­ლის­ტთა/ექ­სპერტთა ჯგუფ­მა ყო­ფი­ლი პრე­ზი­დენ­ტის, მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის სა­მე­დი­ცი­ნო მდგო­მა­რე­ო­ბის მო­ნი­ტო­რინ­გის შე­დე­გებ­ზე დას­კვნა გა­მო­აქ­ვეყ­ნა.

დას­კვნის თა­ნახ­მად, პა­ცი­ენტ მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის მდგო­მა­რე­ო­ბის კრი­ტი­კუ­ლო­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, მისი მკურ­ნა­ლო­ბის გაგ­რძე­ლე­ბა და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლია ფუნ­ქცი­უ­რად გა­მარ­თულ და დიდი გა­მოც­დი­ლე­ბის მქო­ნე პო­ლიპრო­ფი­ლურ ჰოს­პი­ტალ­ში კერ­ძოდ ინ­ტენ­სი­უ­რი თე­რა­პი­ის გან­ყო­ფი­ლე­ბა­ში, რის პი­რო­ბებ­საც მე-18 და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის კლი­ნი­კა არ აკ­მა­ყო­ფი­ლებს.
წყარო:daqali.club

Share.