“ინგუშებმა მიაკითხეს ქართველებს საზღვართან და ისეთი რამ გააკეთეს..” – ნახეთ რა მოხდა რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე

0

ჟურ­ნა­ლის­ტი შო­რე­ნა მარ­სა­გიშ­ვი­ლი “ფე­ის­ბუ­ქის” გვერ­დზე პოსტს აქ­ვეყ­ნებს და წერს ამ­ბავს, რო­მე­ლიც ქარ­თვე­ლე­ბის მი­მართ ინ­გუ­შე­ბის და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას უს­ვამს ხაზს. პოსტს დარ­თუ­ლი აქვს ფო­ტო­ე­ბიც:
რუ­სეთ-სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ზღვარ­თან, არ მი­სუ­ლი ლარ­სის სა­გუ­შა­გო­ზე (რუ­სე­თის მხრი­დან) სატ­ვირ­თო მაბ­ქა­ნე­ბის კო­ლო­ნაა გა­ჩე­რე­ბუ­ლი. 350 სატ­ვირ­თო მა­ინც დგას. მათ სა­ზღვარ­ზე არ ატა­რე­ბენ. სა­ქარ­თვე­ლოს სამ­ხედ­რო გზა­ზე ზვა­ვია ჩა­მო­წო­ლი­ლი და გზაა ჩა­კე­ტი­ლი. ეს სატ­ვირ­თო­ე­ბი რამ­დე­ნი­მე დღე იდ­გნენ სა­ზღვარ­თან. მათ და­სახ­მა­რებ­ლად საკ­ვე­ბი პრო­დუქ­ტე­ბით და სას­მე­ლი წლით დატ­ვირ­თუ­ლი ინ­გუ­შე­ბი მი­ვიდ­ნენ. შო­რი­ახ­ლოს სა­ვე­ლე სამ­ზა­რე­უ­ლოს მსგავ­სიც მო­ა­წყვეს, რომ გა­ყი­ნუ­ლი მძღო­ლე­ბის­თვის ცხე­ლი საჭ­მე­ლი ეჭ­მი­ათ. ინ­გუ­შებ­მა

პირ­ველ რიგ­ში ქარ­თვე­ლე­ბი მო­ი­კი­თხეს. მათ გა­უ­წი­ეს დახ­მა­რე­ბა. რუ­სე­ბი, თურ­ქე­ბი, სომ­ხე­ბი და შუა აზი­ე­ლე­ბი კი( მათ ხომ არ იცოდ­ნენ ჩვე­ნი და ინ­გუ­შე­ბის ძმო­ბის ის­ტო­რია) ამას გა­ოგ­ნე­ბუ­ლი უყუ­რებ­დნენ. ინ­გუ­შებს არც ისი­ნი და­უ­ტო­ვე­ბი­ათ უყუ­რა­დღე­ბოდ, მაგ­რამ ქარ­თველ მძღო­ლებს გან­სა­კუთ­რე­ბით პატ­რო­ნობ­დნენ. მათ­თან სუ­რა­თებს იღებ­დნენ. სო­ცი­ალყრ ქსელ­შიც ატ­ვირ­თეს და ასე წე­რენ, ჩვე­ნი ძმე­ბი ქარ­თვე­ლე­ბიო. მიყ­ვარს კე­თი­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი.ჩემი პა­ტი­ვის­ცე­მა ძვირ­ფას ინ­გუ­შებს”, წერს მარ­სა­გიშ­ვი­ლი.წყარო:ambavi.club

Share.