“იმდენჯერ ურტყა ცოლს დანა სანამ არ დაიღალა,მერე კი შვილს მიუბრუნდა და..” – ნახეთ უმძიმესი ინფორმაცია

0

ბოლ­ნის­ში უმძიმესი შემთხვევა მოხდა. ად­გი­ლობ­რი­ვის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მკვლე­ლო­ბა ცივი ია­რა­ღით მოხ­და.
არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით და­ნა­შა­უ­ლის ჩა­დე­ნის შემ­დეგ მა­მა­კაც­მა თვით­და­ზი­ა­ნე­ბე­ბი მი­ი­ყე­ნა და ახლა კლი­ნი­კა­შია მო­თავ­სე­ბუ­ლი. როგორც ცნობილია მამაკაცმა ცოლს ცივი იარაღი იმდენჯერ ურტყჰა სანამ არ დაიღალა შემდეგ კი

შვილს მიუბრუნდა და დაჭრა.
რო­გორც “ინ­ტერპრეს­ნი­უსს” ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრო­ში გა­ნუ­ცხა­დეს, მომ­ხდარ­ზე გა­მო­ძი­ე­ბა სსკ-ის 11 პრი­მა 109-ე მუხ­ლით და­ი­წყო, რაც ოჯა­ხის წევ­რის მი­მართ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბულ გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბას გუ­ლის­ხმობს და ასე­ვე, გა­მო­ძი­ე­ბა მიმ­დი­ნა­რე­ობს 11 პრი­მა 118-ე მუხ­ლით, რაც ოჯა­ხის წევ­რის მი­მართ ჯან­მრთე­ლო­ბის გან­ზრახ ნაკ­ლე­ბად მძი­მე და­ზი­ა­ნე­ბას გუ­ლის­ხმობს.

Share.