“თქვენი იმედი მაქვს გთხოვთ დამეხამროთ,ვეღარ გადამარჩენს უკვე..” – ნახეთ გააზიარეთ გთხოვთ. ნუცა ბუზალაძეს დახმარება სჭირდება

0

American Idol-ის ქარ­თვე­ლი მო­ნა­წი­ლე, ნუცა ბუ­ზა­ლა­ძე სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში მი­მარ­თვას ავ­რცე­ლებს და გულ­შე­მატ­კი­ვარს მხარ­და­ჭე­რას სთხოვს. რო­გორც მომ­ღე­რა­ლი აღ­ნიშ­ნავს, კონ­კურ­სის შემ­დეგ ეტაპ­ზე ხმის მი­ცე­მა ლა­ი­ვის მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბის დროს იქ­ნე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლი:
“ხმის მი­ცე­მა ამ კვი­რას და ორ­შა­ბათს შე­საძ­ლე­ბე­ლი იქ­ნე­ბა მხო­ლოდ და მხო­ლოდ ლა­ი­ვის მსვლე­ლო­ბის დროს!

ლა­ი­ვის ბო­ლოს გა­მოვ­ლინ­დე­ბა, ვინ გა­და­დის შემ­დეგ ტურ­ში! ე.ი. ხმას ვაძ­ლევთ კვი­რას და ორ­შა­ბათს, ლა­ი­ვი მიმ­დი­ნა­რე­ობს 2 სა­ა­თი, რაც იმას ნიშ­ნავს რომ ხმის მი­სა­ცე­მად გვექ­ნე­ბა მხო­ლოდ 2 სა­ა­თი.
იწყე­ბა ლოს ან­ჯე­ლე­სის დრო­ით 5 სა­ათ­ზე, ნიუ იორ­კის დრო­ით 8-ზე და სა­ქარ­თვე­ლოს დრო­ით ვა­ყე­ნებთ მაღ­ვი­ძა­რას ( ) დი­ლის 4-ზე და ვერ­თვე­ბით!

უკვე ჟი­უ­რი ვერ გა­და­არ­ჩენს რჩე­ულს, ასე რომ, მთლი­ა­ნად თქვენ იმედ­ზე ვარ!

ვდებ ხმის მი­ცე­მის ინ­სტრუქ­ცი­ას

მაქ­სი­მუმ 10 ხმა – ონ­ლა­ინ მი­სა­მარ­თზე AmericanIdol.com/vote

მაქ­სი­მუმ 10 ხმა – სპე­ცი­ა­ლუ­რი აპ­ლი­კა­ცი­ით: American Idol app

მაქ­სი­მუმ 10 ხმა ტექ­სტუ­რი შე­ტყო­ბი­ნე­ბით ნო­მერ­ზე 21523 (ერ­თმა ადა­მი­ან­მა ჯამ­ში 30 ხმა შე­იძ­ლე­ბა რომ გა­მო­აგ­ზავ­ნოს!” – წერს ნუცა.

ცნო­ბის­თვის, ქარ­თვე­ლი მომ­ღე­რა­ლი პო­პუ­ლა­რუ­ლი ამე­რი­კუ­ლი კონ­კურ­სის 12 სა­უ­კე­თე­სო მო­ნა­წი­ლეს შო­რი­საა.

Share.