“თურმე რა მიზეზით დაუხოცავს ახალგაზრდა ბიჭები..” – ნახეთ ცნობილია რატომ მოკლა საგარეჯოში ყოფილმა სამხედრომ ახალგაზრდა ბიჭები

0

“თავ­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტრო­ში 2006 წლი­დან მუ­შა­ობ­და. ოპე­რა­ტი­უ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, რო­მე­ლიც დაგ­ვი­დას­ტუ­რეს, 2021 წელს და­ტო­ვა სამ­ხედ­რო სამ­სა­ხუ­რი.
ავ­ღა­ნე­თის მი­სი­ა­შიც ნამ­ყო­ფია. რა მოხ­და, არა­ვინ იცის“, – გა­ნუ­ცხა­და ჟურ­ნა­ლის­ტებს გო­მე­ლა­ურ­მა, რო­მე­ლიც სა­გა­რე­ჯო­ში, შემ­თხვე­ვის ად­გილ­ზე ჩა­ვი­და. ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ათუ­აშ­ვილს

ფსი­ქი­კუ­რი ჯან­მრთე­ლო­ბის პრობ­ლე­მე­ბი ჰქონ­და და შე­სა­ბა­მის მკურ­ნა­ლო­ბა­საც გა­დი­ო­და.“თავ­დამ­სხმელს ვინც თვალ­ში მოხ­ვდა, ყვე­ლას­თვის ია­რა­ღი მი­უშ­ვე­რია. ფსი­ქი­კუ­რი ჯან­მრთე­ლო­ბის პრობ­ლე­მე­ბი ჰქო­ნია და მკურ­ნა­ლობ­და. სა­კუ­თა­რი შვი­ლი მძევ­ლად ჰყო­ლია აყ­ვა­ნი­ლი, თუმ­ცა სახ­ლი­დან გა­მო­პარ­ვა შეძ­ლო. შვი­ლის გარ­და სხვა ვინ­მეც თუ ჰყავ­და სახ­ლში, არ ვი­ცით“, – აცხა­დებს ერთ-ერთი ად­გი­ლობ­რი­ვი.

Share.