“თურმე მამამის..” – ნახეთ შსს მამის მკვლელობაში ბრალდებული შვილის დაკავების თაობაზე ინფორმაციას ავრცელებს

0

გლ­დან­ში ოჯა­ხის წევ­რებს შო­რის მომ­ხდა­რი კონ­ფლიქ­ტი უმ­ძი­მე­სი შე­დე­გით, მკვლე­ლო­ბით დას­რულ­და. 28 წლის ახალ­გაზ­რდამ, რე­ვაზ გამ­ხი­ტაშ­ვილ­მა მა­მას გელა გამ­ხი­ტაშ­ვილს ბი­ნა­ში და­ნით სა­სიკ­ვდი­ლო ჭრი­ლო­ბა მი­ა­ყე­ნა.
შსს მა­მის მკვლე­ლო­ბა­ში ბრალ­დე­ბუ­ლის და­კა­ვე­ბის შე­სა­ხებ ოფი­ცი­ა­ლურ ინ­ფორ­მა­ცი­ას ავ­რცე­ლებს
პო­ლი­ცი­ამ თბი­ლის­ში ოჯა­ხის წევ­რის გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბის ბრალ­დე­ბით 1 პირი ცხელ კვალ­ზე და­ა­კა­ვა. ამის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას შსს ავ­რცე­ლებს.

უწყე­ბის ცნო­ბით, გა­მო­ძი­ე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 11 პრი­მა 109-ე მუხ­ლის “კ” ქვე­პუნ­ქტით მიმ­დი­ნა­რე­ობს, რაც ოჯა­ხის წევ­რის მი­მართ და­მამ­ძი­მე­ბელ გა­რე­მო­ე­ბა­ში ჩა­დე­ნილ გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბას გუ­ლის­ხმობს.

“ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს თბი­ლი­სის პო­ლი­ცი­ის დე­პარ­ტა­მენ­ტის თა­ნამ­შრომ­ლებ­მა, ცხელ კვალ­ზე ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი ოპე­რა­ტი­უ­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი­სა და სა­გა­მო­ძი­ე­ბო მოქ­მე­დე­ბე­ბის შე­დე­გად, 1998 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი, წარ­სულ­ში ნა­სა­მარ­თლე­ვი რ.გ. ოჯა­ხის წევ­რის მი­მართ ჩა­დე­ნი­ლი გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბის ბრალ­დე­ბით და­ა­კა­ვეს.

და­ნა­შა­უ­ლი 16-დან 20 წლამ­დე ან უვა­დო თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თას ით­ვა­ლის­წი­ნებს.

გა­მო­ძი­ე­ბით დად­გინ­და, რომ ბრალ­დე­ბულ­მა მიმ­დი­ნა­რე წლის 23 თე­ბერ­ვალს, თბი­ლის­ში, სა­ცხოვ­რე­ბელ ბი­ნა­ში, ყო­ფით თე­მა­ზე არ­სე­ბუ­ლი კონ­ფლიქ­ტის ნი­ა­დაგ­ზე, მამა – 1974 წელს და­ბა­დე­ბულ გ.გ. ცივი ია­რა­ღის გა­მო­ყე­ნე­ბით დაჭ­რა. დაჭ­რი­ლი მა­მა­კა­ცი სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში მიყ­ვა­ნი­დან მა­ლე­ვე გარ­და­იც­ვა­ლა.

პო­ლი­ცი­ამ რ.გ. ბრალ­დე­ბუ­ლის სა­ხით შემ­თხვე­ვის ად­გი­ლის მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე და­ა­კა­ვა.სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლებ­მა და­ნა­შა­უ­ლის ჩა­დე­ნის ია­რა­ღი – დანა ნივთმტკი­ცე­ბის სა­ხით ამო­ი­ღეს”, – ნათ­ქვა­მია ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში

Share.