“თანდაყოლილი ანომალია ქონდა ფილთვების და..” – ნახეთ რეალურად რითი გარდაიცვალა ექიმი

0

ჩა­ფი­ძის სა­ხე­ლო­ბის გა­და­უ­დე­ბე­ლი კარ­დი­ო­ლო­გი­ის ცენ­ტრის გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რი, კარ­დი­ო­ლო­გი გუ­ლი­კო ჩა­ფი­ძე “მედ­კა­პი­ტა­ლის” გარ­ცადვ­ლი­ლი ექი­მის შე­სა­ხებ “მთა­ვარ­თან” სა­უბ­რობს.
“ფილ­ტვე­ბის უმ­ძი­მე­სი ფიბ­რო­ზი ჰქონ­და, თან­და­ყო­ლი­ლი პა­თო­ლო­გია. გარ­და­იც­ვა­ლა სუნ­თქვი­თი უკ­მა­რი­სო­ბით. უმ­ძი­მე­სი პა­ცი­ენ­ტი იყო. ფილ­ტვე­ბის თან­და­ყო­ლი­ლი ანო­მა­ლია ჰქონ­და და ჰქონ­და გა­მო­ხა­ტუ­ლი ფიბ­რო­ზი. ვაქ­ცი­ნა­ცია გა­უ­კეთ­და 15 მარტს, ასე რომ, ეს ვაქ­ცი­ნა­ცი­ის ბრა­ლი არ არის, ორი კვი­რის მერე მო­იყ­ვა­ნეს ჩვენ­თან ვაქ­ცი­ნა­ცი­ი­დან (29 მარტს). ვაქ­ცი­ნა­ცი­ის ბრა­ლი რომ ყო­ფი­ლი­ყო, იმა­ვე დღე­ებ­ში უნდა გა­მოვ­ლე­ნი­ლი­ყო”, – აცხა­დებს გუ­ლი­კო ჩა­ფი­ძე.გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით,

გარ­და­იც­ვა­ლა “მედ­კა­პი­ტა­ლის” ექი­მი, რო­მელ­მაც ორი კვი­რით ადრე კო­რო­ნა­ვირუ­სის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო ვაქ­ცი­ნა გა­ი­კე­თა, თუმ­ცა “მედ­კა­პი­ტალ­ში” გა­მო­რი­ცხა­ვენ, რომ გარ­დაც­ვა­ლე­ბა ვაქ­ცი­ნამ გა­მო­იწ­ვია.

რო­გორც კლი­ნი­კის წარ­მო­მად­გე­ნელ­მა “რუს­თა­ვი 2”-ს გა­ნუ­ცხა­და, ექიმს აც­რის შემ­დეგ არა­ნა­ი­რი გარ­თუ­ლე­ბა არ გა­მოვ­ლე­ნია.

“მედ­კა­პი­ტა­ლის” სა­ზო­გა­დო­ე­ბას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის სამ­სა­ხუ­რის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი და­მა­ტე­ბით დე­ტა­ლებ­ზე სა­უბ­რის­გან თავს იკა­ვებს და აცხა­დებს, რომ ექი­მი ჩა­ფი­ძის სა­ხე­ლო­ბის გა­და­უ­დე­ბელ კარ­დი­ო­ლო­გი­ურ ცენ­ტრში გარ­და­იც­ვა­ლა.

ამ სა­კი­თხზე კო­მენ­ტა­რი გა­ა­კე­თა ჯან­დაც­ვის მი­ნის­ტრმა ეკა­ტე­რი­ნე ტი­კა­რა­ძე­მაც. მისი თქმით, პირ­ვე­ლა­დი მოკ­ვლე­ვით, მომ­ხდა­რი აც­რას არ უკავ­შირ­დე­ბა.

“რე­გუ­ლი­რე­ბის სა­ა­გენ­ტო ამ წუ­თებ­ში იმ­ყო­ფე­ბა ად­გილ­ზე, თუმ­ცა პირ­ვე­ლა­დი მოკ­ვლე­ვით, პირ­და­პი­რი კავ­ში­რი აც­რა­სა და გარ­დაც­ვა­ლე­ბას შო­რის, ამ ეტაპ­ზე დად­გე­ნი­ლი არ არის. სა­ა­გენ­ტო არის ად­გილ­ზე და მიმ­დი­ნა­რე­ობს მოკ­ვლე­ვა, მოგ­ვი­ა­ნე­ბით გვე­ცო­დი­ნე­ბა ინ­ფორ­მა­ცია”, – აღ­ნიშ­ნა ეკა­ტე­რი­ნე ტი­კა­რა­ძემ.წყარო:ambavi.club

Share.