“ეს რა ხდბეა,ქალის და ბავშვის ცხედრები იპოვეს,ცხედრები ამოასვენეს და კიდევ..” – ნახეთ უმძიმესი ინფორმაცია

0

ტრა­გე­დია დატ­რი­ალ­და რა­ჭა­ში, სა­დაც მე­წყერ­მა ამ დრო­ის მო­ნა­ცე­მე­ბით, 6 ადა­მი­ა­ნი იმ­სხვერ­პლა. ამ დრომ­დე მიმ­დი­ნა­რე­ობს და­კარ­გუ­ლე­ბის სამ­ძებ­რო ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი.
რო­გორც AMBEBI.GE-ს სტი­ქი­უ­რი უბე­დუ­რე­ბის ად­გილ­ზე მყო­ფი სო­ფელ გლო­ლას მკვიდ­რი უყ­ვე­ბა, გარ­დაც­ვლი­ლებს შო­რის უმე­ტე­სო­ბა ქა­ლია.
“მაშ­ვე­ლე­ბი თან­და­თან პო­უ­ლო­ბენ გარ­დაც­ვლილ­თა ცხედ­რებს. უკვე 6 მიც­ვა­ლე­ბუ­ლია ნა­პოვ­ნი,

უმე­ტე­სო­ბა ქა­ლე­ბი არი­ან. სულ ახ­ლა­ხან ქა­ლი­სა და ბავ­შვის ცხედ­რე­ბი იპო­ვეს. 30-მდე და­კარ­გულს კი ეძე­ბენ. სა­ში­ნე­ლი სა­ნა­ხა­ვია ეს ყვე­ლა­ფე­რი” – გვიყ­ვე­ბა ად­გი­ლობ­რი­ვი.
სა­გან­გე­ბო სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის მარ­თვის სამ­სა­ხუ­რის უფ­რო­სის, თე­მურ მღებ­რიშ­ვი­ლის გან­ცხა­დე­ბით, რა­ჭა­ში, სტი­ქი­ის ზო­ნა­ში მე­წყრის ჩა­მო­წო­ლის შე­დე­გად, მი­წის მასა ძა­ლი­ან დიდ ტე­რი­ტო­რი­ა­ზეა გაშ­ლი­ლი, რის გა­მოც მაქ­სი­მა­ლუ­რად ფრთხი­ლად მუ­შა­ო­ბენ.

Share.