“გოგონას ცხედარს თითებში აღენიშნებოდა..” – ნახეთ რა აღმოაჩინა ექსპერტიზამ მარიტა მეფარიშვილის ცხედარზე

0

ვა­კის პარკში მომ­ხდა­რი ტრა­გე­დი­ის შე­დე­გად მა­რი­ტა მე­ფა­რიშ­ვი­ლის გარ­დაც­ვა­ლე­ბის მი­ზეზ­თან და­კავ­ში­რე­ბით სა­მე­დი­ცი­ნო ექ­სპერ­ტი­ზა დას­რულ­და.
რო­გორც “ინ­ტერპრეს­ნი­უ­სის“” მიერ მო­პო­ვე­ბულ, ლე­ვან სამ­ხა­რა­უ­ლის სა­ხე­ლო­ბის სა­სა­მარ­თლო სა­მე­დი­ცი­ნო ექ­სპერ­ტი­ზის ეროვ­ნუ­ლი ბი­უ­როს მიერ გა­ცე­მულ დას­კვნა­შია აღ­ნიშ­ნუ­ლი, მა­რი­ტა მე­ფა­რიშ­ვი­ლის გარ­დაც­ვა­ლე­ბის მი­ზე­ზი ტექ­ნი­კუ­რი ელექტრო­დე­ნის მოქ­მე­დე­ბის შე­დე­გად გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი ელექტროტ­რავ­მა გახ­და.

“მო­ქა­ლა­ქე მა­რი­ტა მე­ფა­რიშ­ვი­ლის სიკ­ვდი­ლის მი­ზე­ზია: ტექ­ნი­კუ­რი ელექტრო­დე­ნის მოქ­მე­დე­ბის შე­დე­გად გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი ელექტროტ­რავ­მა. ექ­სპერ­ტი­ზა­ზე წარ­მოდ­გე­ნი­ლი სა­მე­დი­ცი­ნო დო­კუ­მენ­ტა­ცი­ის ჩა­ნა­წე­რის თა­ნახ­მად, მა­რი­ტა მე­ფა­რიშ­ვი­ლის სიკ­ვდი­ლი და­ფიქ­სირ­და 2022 წლის 13 ოქ­ტომ­ბერს 13:30 სა­ათ­ზე.

მა­რი­ტა მე­ფა­რიშ­ვი­ლის გვამს მარ­ცხე­ნა მტევ­ნის თი­თე­ბის მი­და­მო­ებ­ში აღე­ნიშ­ნე­ბო­და ელექტრო­ნიშ­ნე­ბი, რაც გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლია ტექ­ნი­კუ­რი ელექტრო­დე­ნის მოქ­მე­დე­ბის შე­დე­გად და უშუ­ა­ლო მი­ზე­ზობ­რივ კავ­შირ­ში იმ­ყო­ფე­ბა დამ­დგარ შე­დეგ­თან“, – ნათ­ქვა­მია სა­მე­დი­ცი­ნო ექ­სპერ­ტი­ზის დას­კვნა­ში.
წყარო:statiebi.club

Share.