“გარდაიცვალა ყველასათვის ცნობილი მომღერალი კაკული გურიელაშვილი, ვერ წარმოიდგენთ რა დაემართა მომღერალს..”

0

59 წლის ასაკ­ში, მომ­ღე­რა­ლი კა­კუ­ლი გუ­რი­ე­ლაშ­ვი­ლი გარ­და­იც­ვა­ლა. ინ­ფორ­მა­ცი­ას სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში მისი ვაჟი მი­შელ გუ­რი­ე­ლაშ­ვი­ლი ავ­რცე­ლებს.
“დიდი მწუ­ხა­რე­ბით ვწერ, რომ მა­მა­ჩე­მის სული სამ­ყა­როს შე­მოქ­მედ­მა ჩა­ი­ბა­რა…“ – წერს მომ­ღერ­ლის შვი­ლი.ქარ­თვე­ლე­ბის­თვის საყ­ვა­რე­ლი მომ­ღე­რა­ლი კა­კუ­ლი გუ­რი­ე­ლაშ­ვი­ლი პა­ტა­რა იყო, რო­დე­საც სა­ქარ­თვე­ლო­დან სა­ცხოვ­რებ­ლად ის­რა­ელ­ში გა­და­ვი­და,

თუმ­ცა ჩვე­ნი ქვეყ­ნის სიყ­ვა­რუ­ლი არას­დროს და­უ­კარ­გავს. ის ხში­რად სტუმ­რობ­და სა­ქარ­თვე­ლოს ოჯახ­თან ერ­თად და გა­მორ­ჩე­უ­ლი მე­გობ­რო­ბა აკავ­ში­რებ­და მომ­ღე­რალ მე­რაბ სე­ფაშ­ვილ­თან. მან დიდი წვლი­ლი შე­ი­ტა­ნა ის­რა­ელ­ში ქარ­თუ­ლი კულ­ტუ­რის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ა­ში.

Share.