“ართმევდა ბინებს,შემდეგ კი მათ კლავდა და..” – ვერ წარმოიდგენთ რისთვის იჯდა ვენერა ობოლაშვილი ციხეში

0

ვე­ნე­რა ობო­ლაშ­ვი­ლის გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბის ამ­ბა­ვი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში გან­ხილ­ვის მთა­ვარ თე­მად იქცა. მასთან ინ­ტერ­ვიუ “რუს­თა­ვი 2”-მა ჩა­წე­რა. რაზე იხდიდა სასჯელს ვენერა ობოლაშვილი ციხეში? ეს დეტალები უკვე მოიპოვა ერთ-ერთმა გავლენიენმა ქართულმა საინფორმაციო სააგენტომ.ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს მიერ 2009 წელს გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი გან­ცხა­დე­ბის მი­ხედ­ვით, ვენერა ობო­ლაშ­ვი­ლი კონ­ტაქ­ტში მარ­ტო­ხე­ლა ადა­მი­ა­ნებ­თან შე­დი­ო­და, ცდი­ლობ­და მათი ნდო­ბის მო­პო­ვე­ბას, რის შე­დე­გა­დაც თაღ­ლი­თუ­რი გზით იფორ­მებ­და მათ კუთ­ვნილ; ბი­ნებს.

შსს-ს ცნო­ბით, გა­მო­ძი­ე­ბის შე­დე­გად დად­გე­ნი­ლია, რომ 1984 წელს ვე­ნე­რა ობო­ლაშ­ვილ­მა მოკ­ლა მას­თან ოფი­ცი­ა­ლურ ქორ­წი­ნე­ბა­ში მყო­ფი 1941 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი იური იურ­კი­ნი და მისი ბინა 4000 აშშ დო­ლა­რად გა­ყი­და.

2008 წელს მოკ­ლა მას­თან არა­რე­გის­ტრი­რე­ბულ ქორ­წი­ნე­ბა­ში მყო­ფი 1956 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი ანა­ტო­ლი კა­ლინ­კა და მისი ბინა 50 000 ამე­რი­კულ დო­ლა­რად გა­ყი­და.

2009 წელს მოკ­ლა 1930 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი მა­რია არ­ზა­მა­სე­ვა და მისი ბინა 20 000 ამე­რი­კულ დო­ლა­რად გა­ყი­და. და­კა­ვე­ბულ­მა აღი­ა­რა ჩა­დე­ნი­ლი და­ნა­შა­უ­ლი.

Share.