“ალისაზე უთქვამს თურმე,მიშამ კი ეს არ დაუშვა..” – ნახეთ ლიზა იასკო და მიშა დაშორდნენ. მიზეზი გაგაოგნებთ

0

“მა­შინ, რო­დე­საც მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის თა­ნა­მო­აზ­რე­ე­ბი ცდი­ლო­ბენ სა­ქარ­თვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა აი­ძუ­ლონ, ექ­სპრე­ზი­დენ­ტი ცი­ხი­დან სა­ზღვარ­გა­რეთ სამ­კურ­ნა­ლოდ გა­და­იყ­ვა­ნოს, უკ­რა­ი­ნა­ში ცალ­კე დრა­მა მიმ­დი­ნა­რე­ობს, რო­მე­ლიც უკავ­შირ­დე­ბა მის ურ­თი­ერ­თო­ბას უმაღ­ლე­სი რა­დას დე­პუ­ტატ ლიზა იას­კოს­თან” – წერს უკ­რა­ი­ნუ­ლი გა­მო­ცე­მა Strana.და­კა­ვე­ბუ­ლი სა­ა­კაშ­ვი­ლის სა­ნა­ხა­ვად თავ­და­პირ­ვე­ლად ლიზა იას­კო ხში­რად ჩა­დი­ო­და თბი­ლის­ში, მის მხარ­და­სა­ჭე­რად არა­ერ­თი ვი­დეო შე­ტყო­ბი­ნე­ბე­ბი ჩა­წე­რა. მაგ­რამ შემ­დეგ მათი ურ­თი­ერ­თო­ბა ნა­წი­ლობ­რივ გა­ცივ­და.

“უკვე წე­ლი­წა­დია, რაც იას­კოს მის­თვის ცი­ხე­ში არ მი­უ­კი­თხავს. სა­ა­კაშ­ვილ­თან კონ­ტაქტსაც კი არ ინარ­ჩუ­ნებს” – ამ­ბო­ბენ ქა­ლის ახლო მე­გობ­რე­ბი.

მათი აზ­რით, ის მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის გრძნო­ბე­ბით თა­მა­შობ­და და ან­გა­რე­ბი­ა­ნი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ჰქონ­და. სა­ხალ­ხო დე­პუ­ტატს უკ­რა­ი­ნა­ში მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის სა­კუთ­რე­ბის უფ­ლე­ბის მო­პო­ვე­ბა სურ­და.

“მან ორ­სუ­ლო­ბა მო­ი­გო­ნა. მი­შას და დე­და­მისს უთხრა, რომ ბავ­შვს ელო­დე­ბო­და. ამ­გვა­რად, აი­ძუ­ლა მას გა­და­ე­ღო ვი­დეო აღი­ა­რე­ბა მათი ურ­თი­ერ­თო­ბის შე­სა­ხებ სა­ა­კაშ­ვი­ლის სა­ქარ­თვე­ლო­ში წას­ვლამ­დე. რო­დე­საც გი­სო­სებს მიღ­მა აღ­მოჩ­ნდა. ვი­დეო თა­ვად გა­ა­სა­ჯა­რო­ვა” – გან­მარ­ტავს წყა­რო ექს-პრე­ზი­დენ­ტის ახლო წრი­დან.

მათი ურ­თი­ერ­თო­ბა მას შემ­დეგ დას­რულ­და, რო­დე­საც გა­ირ­კვა, რომ მი­შას მთე­ლი ქო­ნე­ბა დე­დის სა­ხელ­ზე იყო რე­გის­ტრი­რე­ბუ­ლი.

ასე­ვე, წყა­როს ცნო­ბით, იას­კოს ეჭ­ვი­ა­ნობ­და მისი პა­ტა­რა ქა­ლიშ­ვილ­ზე ელის-მა­რი­ა­ზე, სთხო­ვა ბავ­შვის სუ­რა­თე­ბი კა­მე­რა­ში არ ჰქო­ნო­და გა­მო­ფე­ნი­ლი.

ახლა, როცა სა­ა­კაშ­ვი­ლი ცი­ხე­ში მძი­მე მდგო­მა­რე­ო­ბა­შია, ლი­ზას ის თით­ქმის არ ახ­სოვს.

“ის არ დაფ­რი­ნავს მის სა­ნა­ხა­ვად, არა­ფე­რი არ აკავ­ში­რებს მას­თან“, – ამ­ბობს Strana-ს წყა­რო.

Share.